Privacy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

You are in control of the information you provide to osotho.co

 

As a visitor of osotho.co , you are in complete control of your travel planning needs. This includes controlling the use of information you provide to osotho.co The bottom line is that we respect and will continue to respect the privacy of our visitors who use osotho.co

————————-

 1. คำนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) นำมาใช้กับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ www.osotho.co  และเว็บไซต์ข่าวสารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่www.osotho.co (“เว็บไซต์ของเรา”) และการบริการอื่นใดที่เราให้บริการ รวมถึงจากเว็บไซต์ของเราและศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวทั่วโลก (“บริการของเรา”) เราเคารพความเป็นส่วนตัวของทุกคนที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา หรือเข้าติดต่อศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวของเรา หรือใช้บริการของเรา และเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ออนไลน์ที่มีความปลอดภัย

————————-

 1. วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สาม รวมถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังให้ข้อมูลสิทธิของคุณเกี่ยวกับการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นี่

 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่อ้างถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ โดยที่บุคคลอาจถูกระบุตัวตนได้โดยอ้างอิงจากชื่อ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลระบุตำแหน่ง สิ่งระบุตัวบุคคลออนไลน์ (เช่น IP address) หรือปัจจัยอื่นที่เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล เช่น ลักษณะทางกายภาพของบุคคลนั้น

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นการแจ้งให้คุณทราบถึงลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราทำการประมวลผล รวมถึงวิธีการที่คุณจะขอให้เราลบ ปรับปรุง โอน และ/หรือให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ เมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของเราและบริการของเรา โปรดให้เวลากับการอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยควรอ่านควบคู่กับข้อตกลงการใช้งานและนโยบายคุกกี้ของเรา

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้นำมาใช้กับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้รับมาเท่านั้น ไม่ว่าจะได้รับมาโดยตรงจากคุณหรือจากบุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่นำมาใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลที่สามจากการติดต่อระหว่างคุณกับบุคคลที่สามหรือจากการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามนั้น (เช่น เมื่อคุณเข้าลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ หรือคุณซื้อสินค้าหรือบริการจากบุคคลที่สามนั้น)

————————-

 1. เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ของเราและบริการของเราเป็นการดำเนินการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (“ททท.” หรือ “เรา”) ททท. เป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีความรับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นี่

 

ททท.  เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย พ.ศ. 2522 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

 

————————-

 1. ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดใช้แบบฟอร์มติดต่อบนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนั้นคุณยังสามารถติดต่อเราโดยช่องทางการติดต่อ ดังต่อไปนี้

 

กองบรรณาธิการอนุสาร อ.ส.ท.

กองวารสาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชั้น 11

 • ทางอีเมล magdiv@tat.or.th
 • ทางโทรศัพท์ +66 0 2250 5500 ต่อ 2010, 2013, 2015
 • ทางโทรสาร +66  0 2652 8291
 • ทางไปรษณีย์ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

————————-

 1. การดำเนินการของเราในการเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นี่

คุณอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยตรง ตัวอย่างของกรณีดังกล่าว ได้แก่ เมื่อคุณติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูล กรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเราหรือที่ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวของเรา สมัครรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด หรือให้ข้อเสนอแนะกับเรา

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นี่

เมื่อคุณเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางประเภทเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ พฤติกรรมและลักษณะการใช้เว็บไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน (โปรดดูหัวข้อ “การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันของเรา” ด้านล่างนี้)

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นี่

ในบางครั้ง เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สาม โดยที่บุคคลที่สามดังกล่าวอาจรวมถึงผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการการชำระเงิน ผู้ให้บริการโรงแรมและยานพาหนะ และบุคคลที่สามที่ให้บริการทางเทคนิคกับเราเพื่อให้เราสามารถให้บริการเว็บไซต์ของเราและบริการของเราได้

 

————————-

 

 1. บุคคลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล

 

เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากบุคคลดังต่อไปนี้

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นี่

หากคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของเรา ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ส่งข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือใช้บริการของเราใดๆ บนเว็บไซต์ของเรา เราจะทำการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับเราและเว็บไซต์ของเรา

 

ผู้เข้าติดต่อศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นี่

หากคุณเข้าติดต่อศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา เราจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณซึ่งคุณสมัครใจให้กับเราอันเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ในการเข้าติดต่อของคุณรวมถึงข้อซักถามที่คุณอาจมี เช่น คุณอาจสมัครใจให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณขอให้เราช่วยเหลือในการหาที่พักและยานพาหนะที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

 

ผู้เข้าร่วมงานกิจกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นี่

หากคุณเข้าร่วมงานกิจกรรมของเรา เราจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณอันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าร่วมงานกิจกรรมของคุณ เช่น เราอาจขอให้คุณทำแบบสอบถาม แบบแสดงข้อเสนอแนะหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนั้น

 

ผู้รับจ้าง (รวมถึงผู้รับจ้างช่วง) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นี่

หากคุณเป็นผู้รับจ้างในนามของคุณเองเพื่อให้แก่เรา เราจะทำการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับการที่เราได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการจากคุณ รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องของเรากับบุคคลอื่นด้วย ทั้งนี้ อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งในอีเมลหรือการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ หรือการบันทึกในเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ

 

บุคคลที่ทำงานให้พันธมิตรทางธุรกิจและผู้รับจ้างของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นี่

นิติบุคคลและองค์กรในรูปแบบอื่นๆ ไม่ถือเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แต่บุคคลใดๆ ที่ทำงานให้แก่นิติบุคคลและองค์กรดังกล่าวถือเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หากคุณทำงานให้หรือเป็นตัวแทนขององค์กรซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจหรือผู้รับจ้างของเราและติดต่อกับเราในฐานะตัวแทนขององค์กรดังกล่าว ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือโดยทางอื่นใด เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับการที่เราได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือการที่เราเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ รวมถึงความสัมพันธ์โดยรวมกับองค์กรของคุณ

 

ผู้สมัครงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นี่

หากคุณสมัครงานกับ ททท.(ไม่ว่าในประเทศไทยหรือประเทศอื่นที่เราให้บริการ) ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือโดยทางอื่นใด เราจะทำการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับการสมัครงานของคุณ


 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีการใช้ข้อมูล(1)

เหตุผลหลักของเราในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ คือ (1) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยและเพื่อให้บริการของเราอันเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว (2) เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)(3) เพื่อช่วยเราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและบริการของเรา และช่วยเราในการพัฒนาและทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (4) เพื่อดำเนินการตามคำขอบนเว็บไซต์ของเรา (5) เพื่อสืบหาข้อมูลและระงับข้อสงสัยหรือข้อพิพาท (6) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล กระบวนการยุติธรรมอื่นๆ และข้อกำหนดของหน่วยงานควบคุมดูแลที่เกี่ยวข้อง (7) เพื่อปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงระหว่างเรากับคุณ (8) เพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สินและความปลอดภัยของเราและบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ใช้เว็บไซต์ของเราและบริการของเรา (9) เพื่อให้การสนับสนุนในการให้บริการของเรา (10) เพื่อดำเนินกิจกรรมสรรหาบุคลากร และ (11) เพื่อการดำเนินการอื่นๆ ตามหน้าที่หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

————————-

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีการใช้ข้อมูล(2)

การสรรหาบุคลากร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นี่

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งใดๆ ที่คุณอาจมาสมัครงานกับเรา ไม่ว่าเราจะได้รับใบสมัครดังกล่าวทางออนไลน์ ทางอีเมล หรือเป็นรูปแบบเอกสาร และไม่ว่าคุณจะยื่นใบสมัครด้วยตัวคุณเองโดยตรงหรือผ่านทางตัวแทนจัดหางานซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ยื่นใบสมัครให้ในนามของคุณ นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณในเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร เพื่อเก็บรวบรวมบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากรและเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคลากร

 

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับคุณที่คุณสมัครใจให้กับเราในตอนที่คุณสมัครงานกับเรา เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้รับมาจากบุคคลที่สามที่เราร่วมงานด้วยอันเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการสรรหาบุคลากรของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ตัวแทนจัดหางาน ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลเครดิตและบุคคลอ้างอิงของคุณ

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลอาจรวมถึงชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณ (รวมถึง ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์และเบอร์โทรศัพท์) ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการศึกษา คุณสมบัติ ประวัติการทำงานและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของคุณซึ่งปรากฏอยู่ในประวัติส่วนตัวโดยสังเขป (Curriculum Vitae) และจดหมายแนะนำตัว ซึ่งคุณสมัครใจให้กับเราในแบบคำขอสมัครงานหรือระหว่างการสัมภาษณ์หรืออยู่ในเอกสารอ้างอิงใดๆ ที่เราได้รับจากคุณ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ สภาพทางการแพทย์ ประวัติสุขภาพและการเจ็บป่วยของคุณ) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษทางอาญาและการกระทำความผิด หากข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่คุณได้สมัครไว้

 

นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทบทวนการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเราจะไม่เลือกปฏิบัติด้วยมูลเหตุของเพศ เชื้อชาติ ชาติกำเนิด อายุ ศาสนา รสนิยมทางเพศ ความพิการหรือมูลฐานอื่นใดที่อยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น การตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงานทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครงานเท่านั้น

 • ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาบุคลากร จะเป็นไปตามขั้นตอนที่คุณร้องขอเพื่อเข้าทำสัญญาที่เราอาจมีกับคุณหรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางจะที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดในการสรรหาบุคลากร

 

เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เป็นข้อมูลประเภทพิเศษ (หรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน) หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษทางอาญาและการกระทำความผิด เว้นแต่ในกรณีที่เราสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ

 

การได้รับบริการจากผู้รับจ้าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นี่

หากเราได้ว่าจ้างคุณหรือองค์กรที่คุณเป็นตัวแทนให้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการแก่เรา (เช่น หากคุณหรือองค์กรที่คุณเป็นตัวแทนให้บริการสนับสนุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือให้คำแนะนำทางการเงิน) เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณหรือองค์กรที่คุณเป็นตัวแทน เพื่อรับผลิตภัณฑ์หรือบริการจากคุณหรือองค์กรที่คุณเป็นตัวแทน และเพื่อให้บริการของเราแก่บุคคลอื่น หากมี

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณอาจรวมถึง ชื่อ ตำแหน่งงาน ข้อมูลติดต่อ (รวมถึง ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ทางไปรษณีย์) เลขบัญชีธนาคาร หรือรายละเอียดการชำระเงินอื่นใดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่คุณสมัครใจให้กับเราซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณหรือองค์กรที่คุณเป็นตัวแทน

 • ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาใดๆ ที่อาจมีระหว่างเรากับคุณหรือองค์กรที่คุณเป็นตัวแทน หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่จะรักษาความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีระหว่างเรากับคุณหรือองค์กรที่คุณเป็นตัวแทนการและเราสามารถให้บริการของเราแก่คุณและบุคคลอื่นอย่างมีประสิทธิภาพได้

 

การจัดการธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นี่

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมายดังต่อไปนี้

 

  • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราตามกฎหมาย
  • เพื่อใช้สิทธิของเราตามกฎหมาย
  • เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่สาม และ
  • ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เช่น การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร การถูกเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทอื่น หรือการขายทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน
 • ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เพื่อใช้สิทธิของเราตามกฎหมาย หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่สาม จะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา ทั้งนี้ สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ระบุไว้ในส่วนนี้ เรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราตามกฎหมายใดๆ ที่กำหนดไว้ เช่น โดยคำสั่งศาล

 

เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เป็นข้อมูลประเภทพิเศษ (หรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน) หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษทางอาญาและการกระทำความผิด เว้นแต่ในกรณีที่เราสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ

 

เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นใดอันเป็นเหตุให้เราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นหรือเมื่อเราประสงค์ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมที่กำหนดไว้ โดยการติดต่อคุณผ่านข้อมูลติดต่อของคุณที่เรามี 

————————-

 

 1. กรณีที่คุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือเราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อตกลงของสัญญาที่เรามีกับคุณ และคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามที่เราขอ เราอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีหรือกำลังจะเข้าทำกับคุณ โดยหากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราต้องการเพื่อการให้บริการของเราตามที่คุณขอจากเราหรือเพื่อใช้ในการประมวลผลการสมัครงานกับเรา ในกรณีดังกล่าว เราอาจต้องปฏิเสธคำขอสมัครงานของคุณหรือยกเลิกการให้บริการของเรากับคุณซึ่งหากมีกรณีดังกล่าวเราจะแจ้งให้คุณทราบ

————————-

 

 1. วิธีการขอความยินยอมจากคุณ

ในกรณีที่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอม คุณสามารถให้ความยินยอม

 • ในเวลาที่เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำการใช้งาน

โดยการแจ้งกับเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ติดต่อเรา” ข้างต้น

————————-

 

 1. การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันของเรา

เว็บไซต์ของเราอาจใช้คุกกี้เว็บบีคอน พิกเซลแท็กส์ บันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่นๆ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันที่เราใช้ วัตถุประสงค์ของเราในการใช้และวิธีในการจัดการ ปิดกั้นหรือลบเทคโนโลยีดังกล่าว โปรดดู นโยบายคุกกี้ ของเรา

————————-

 

เพื่อให้คุณได้ทราบถึงวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่เสมอ เราจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดตามกฎระเบียบซึ่งมีการแก้ไข เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแ%