#ที่เที่ยว

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2567 นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่ใช้บริการข้อมูลข่าวสารของ TAT Contact Center จำนวน 24 คน โดยมี ททท. เป็นเพื่อนร่วมทางในการวางแผนการเดินทาง ในกิจกรรม เดินเล่นถิ่นเก่า ฟังเรื่องเล่ากับ “เพื่อนร่วมทาง”

โดยเป็นการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ย่านเยาวราช ทรงวาด ตลาดน้อย ได้แก่ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ศาลเจ้าสำคัญย่านเยาวราช ทรงวาด โรงเรียนเผยอิง เพล อาร์ต เฮ้าส์

☀️ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผู้สืบทอดและดูแลมัสยิดหลวงโกชาอิศหาก มาต้อนรับและบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับมัสยิดดังกล่าวด้วยตัวเองอีกด้วย

👫นอกจากการเดินชมแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว โดยได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์ฝึกอบรม ททท.(ศรท.) และ กองวิจัยการตลาด (กวจ.) เข้ามาร่วมกับทีม กขส. เพื่อนำมาพัฒนาระบบการบริการข่าวสารทุกช่องทางของ TAT Contact Center รวมทั้งรักษาและขยายฐานผู้บริโภคในระยะยาวต่อไป

4/03/67 เวลา 02:45 น.