อนุสาร อ.ส.ท. ฉบับมิถุนายน 2565

Energy Fun

฿ 85

รายละเอียดหนังสือ

เมื่อ “พลังงาน” นำไปสู่การเดินทางไปสู่แหล่งผลิตพลังงานต่าง ๆ ที่พัฒนาพื้นที่ร่วมไปกับการท่องเที่ยว ทั้งเขื่อน ทุ่งกังหันลม หรือแหล่งท่องเที่ยวชุมชนรอบด้านที่ได้รับการพัฒนาเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงกิจกรรมท่องเที่ยวที่ใช้พลังงานสะอาด ลด Carbon Footprint เช่น ปั่นจักรยาน พายคายัก ก่อเกิดเป็นเรื่องราวการท่องเที่ยวที่นำคอนเซ็ปต์ของพลังงานมาผสานการท่องเที่ยวให้น่าสนใจ