อนุสาร อ.ส.ท. ฉบับเดือนกรกฎาคม 2564

“เที่ยว/ทาง/เลือก เลือกทางเที่ยว”

฿ 85

รายละเอียดหนังสือ

หมอกบางยามเช้าเหนือผืนน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สารคดีประจำฉบับ
● เที่ยววิถีสีชมพู : บ้าน (สีชมพู) ที่เราอยู่ ด้วยหัวใจที่รู้เห็น
● ชุมชนแหบมสัก : สุขสงบวิถีถิ่นแผ่นดินกระบี่
● ปลายดอยกาแฟน่าน : ทางกลับน่าน
● บ้านมอญเวียคะดี้ : เวียคะดี้ วิถีแห่งชีวิต วัฒนธรรม คนชายขอบ สังขละบุรี
● พัทลุงสีเขียว : คำตอบอยู่ที่บ้าน บนฐานปัจจัยสี่ “สวนสมรมนาพรุ”