อนุสาร อ.ส.ท. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564

“In Aroma”

฿ 85

รายละเอียดหนังสือ

ทะเลหมอกยามเช้านุ่มละมุนราวภาพฝัน เหลือป่าดิบชื้นถิ่นใต้ขณะมองไปยังดอยตาปัง จังหวัดชุมพร

สารคดีประจำฉบับ
● ผู้คน กาแฟ และชา ต่างเติบโตมาบนแดนดอยเชียงราย
● แพร่ ความละมุนละไมของเมืองแห่งไม้สัก
● เขาทะลุ-เขาค่าย หอมกลิ่นกาแฟกลางสายหมอกยามเช้า
●กลิ่นกาแฟหอมกรุ่น โกโก้หอมเย็น มะแขว่นหอมซ่า Aroma บน ๑๑๔๘ แห่งเมืองน่าน
● กรุ่นกลิ่นกาแฟและพืชพรรณ บนเส้นทางท่องเที่ยวเขาค้อ