อนุสาร อ.ส.ท. ฉบับเดือนตุลาคม 2566

WHERE STORIES ARE TOLD ตามรอยหนัง(สือ)

฿ 85

รายละเอียดหนังสือ

เชิญชวนทุกท่านเดินทางท่องเที่ยว “ตามรอยหนัง (สือ)” ไม่ว่าจะเป็นนวนิยาย ภาพยนตร์ ละคร หลากหลายเรื่องราวและสถานที่ พร้อมทั้งคอลัมน์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ