อนุสาร อ.ส.ท. ฉบับเดือนตุลาคม 2564

ฤดูกาลของแผ่นดิน

฿ 85

รายละเอียดหนังสือ

ก่วมแดงและเฟิร์นสีเขียวชื่นห่มคลุมสะพานหินธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก

สารคดีประจำฉบับ
● ภูหินร่องกล้า : ไขประตูสู่ความงาม สามฤดูกับผู้พิทักษ์ป่า
● ห้วยขาแข้ง : สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เรื่องราวผู้ยิ่งใหญ่ทั้งเจ็ดและผองเพื่อน
● ชีวิตนกเงือก : ในนามของนกเงอก
● จีโอพาร์กเพชรบูรณ์ : อุทยานธรนีเพชรบูรณ์ บันทึกผืนแผ่นดิน
● ๒๐๑๖ ถนนลอยฟ้า : ๒๐๑๖ ทางเขา ทุ่งข้าว เมื่อคราวฝน