อนุสาร อ.ส.ท. ฉบับเดือนธันวาคม 2564

Mountain Sound

฿ 85

รายละเอียดหนังสือ

ดอยหลวงเชียงดาวในยามเช้า เมื่อมองจากจุดชมวิวฮาดู่บิ บ้านเลาวู อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

สารคดีประจำฉบับ
● เปิดประตูเวียงแหง : เรื่องราวบนทางสาย ๑๓๒๒ “เวียงแหง” ใต้เงาแห่งดอยหลวงเชียงดาว
● วังโบราณเวียงแก้ว : เชียงใหม่ ประสบการณ์ใหม่ในตัวตนเดิม เวียงแก้ว พระราชวังหลวงแห่งล้านนาและพื้นที่ทางวัฒนธรรมโดยรอบ
● วิถีออร์แกนิก : สามพราน-สวนผึ้ง อินทรีย์ We trust
● ลานหินริมโขง : เที่ยวเฉี่ยวฟ้า หน้าผาอุบลฯ
● ชุมชนบ่อสวก : ชานเมืองน่าน ชุมชนโบราณคดี และวิถีในขุนเขา
● ปราสาทหินอีสานเหนือ : มรรคาปราสาทขอมอีสานเหนือ นครพนม-สกลนคร