อนุสาร อ.ส.ท. ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2566

LIVING IN HARMONY

฿ 85

รายละเอียดหนังสือ

พาทุกท่านทำความรู้จักกับ “ย่านคนหลากชนชาติ” นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนที่มีอัตลักษณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี เชื้อชาติและภาษา พร้อมทั้งคอลัมน์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ