อนุสาร อ.ส.ท. ฉบับเดือนสิงหาคม 2566

“เส้นทางสายศรัทธา”

฿ 85

รายละเอียดหนังสือ

สารคดี “เส้นทางสายศรัทธา” ฉบับนี้เชิญชวนทุกท่านเดินทางตามรอยแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยศรัทธาจากคำบอกเล่าของผู้คนในแต่ละสถานที่แตกต่างกันไป ทั้งสายธรรมชาติ สายประวัติศาสตร์ สายวัฒนธรรม ฯลฯ