อนุสาร อ.ส.ท. ฉบับเมษายน 2565

กรุงเทพฯ-กรุงธน

฿ 85

รายละเอียดหนังสือ

ร่วมฉลองวาระครบรอบ 240 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ. 2565 ด้วยการทำความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์และการเติบโตของกรุงเทพมหานครโดยมีสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแกนหลัก ทั้งฝั่งเกาะรัตนโกสินทร์และธนบุรี รวมถึงการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล