อนุสาร อ.ส.ท. ฉบับเดือนมิถุนายน 2567

FOODIE DESTINATIONS
กิน ดี อยู่ ดี

฿ 85

รายละเอียดหนังสือ

พาไปเรียนรู้ดูเรื่องราวผู้คนที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกิน ตั้งแต่วัตถุดิบ อาหารพื้นถิ่น ไปจนถึงระดับมิชลินไกด์ ในแต่ละพื้นที่ทั่วทุกภาคของไทย สายกิน…ไม่ควรพลาด