#ข่าว

กลุ่ม Muscle Sportcar Mustang & Camaro Club ร่วมกับ ททท. สำนักงานนราธิวาส จัดกิจกรรม Give n Take : “ให้ใจได้รักคืน”

สร้างกระแสและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มชื่นชอบขับรถจากเมืองหลักสู่เมืองรองจังหวัดชายแดนใต้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส (สนธ.) ร่วมกับกลุ่ม Muscle Sportcar Mustang & Camaro Club กลุ่มคนรักรถสปอร์ต จัดกิจกรรม Give n Take : “ให้ใจได้รักคืน” เมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม 2566 เส้นทาง กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-ปัตตานี-ยะลา (เบตง) มีรถร่วมกิจกรรม 28 คัน จำนวน 40 คน สร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวเมืองหลักสู่เมืองรองในกลุ่มผู้ชื่นชอบการขับรถ นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อย่างมีคุณค่า (Experience-based-Tourism) กับกิจกรรม CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่การเดินทางท่องเที่ยว โดยกลุ่มเล็งเห็นความสำคัญของโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน จึงร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านแป้น จ.ปัตตานี มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 4 โรงเรียน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ภาครัฐและเอกชนให้การต้อนรับ ซึ่ง สนธ. นำเสนออาหารถิ่นให้กับคณะ โดยคณะได้เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น วัดช้างให้ หาดวาสุกรี หาดแฆแฆ สกายวอร์คอัยเยอเวง อุโมงค์มงคลฤทธิ์ จากการพูดคุยและสัมภาษณ์ทุกคนบอกถึงความประทับใจในเส้นทางที่เป็นธรรมชาติสวยงาม วิถีชีวิตวัฒนธรรม และมิตรไมตรีของผู้คนและไม่หลงเหลือภาพความน่ากลัวจากข่าวสารชายแดนใต้และยินดีจะเป็นกระบอกเสียงช่วยสื่อสารในช่องทางต่างๆ ถึงเสน่ห์ชายแดนใต้ในมุมมองใหม่ที่สวยงาม พร้อมมีโอกาสจะกลับมาเยือน โดยคาดการณ์ว่าจะมีรายได้จากการเดินทางไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท

   

#AmazingThailand
#หรอยแรงแหล่งใต้
#นรายะลาตานีหรอยม้าย
#TATNarathiwat

22/03/66 เวลา 02:05 น.