#ข่าว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าร่วมงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว งาน ITB Berlin 2023

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าร่วมงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว งาน ITB Berlin 2023 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2566 ณ คูหาประเทศไทย Hall 26b Messe Berlin กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งได้จัดพิธีเปิดคูหาประเทศไทย โดยมีนายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ททท. และคณะผู้บริหาร ททท. คือ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา ททท. และนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท.

ในการนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จเยี่ยมชมคูหาประเทศไทย พร้อมสาธิตการทำบุหงารำไปและลูกประคบ เพื่อพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมงานฯ

โดยในปีนี้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Travel) ด้วยแคมเปญปีท่องเที่ยวไทย 2566 หรือ Visit Thailand Year 2023: Amazing New Chapters ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนและการเพิ่มมูลค่ากิจกรรมทางการท่องเที่ยว ผ่านการนำเสนอเรื่องราว Soft Power ของประเทศไทย ทั้ง 5F : Food, Fight, Fashion, Film และ Festival ที่จะสร้างความทรงจำและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว และยังมีความหมายต่อชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

10/03/66 เวลา 02:44 น.