#ข่าว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก สมัครเข้าร่วมเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม🍃
ด้วยการใช้แพลตฟอร์ม cf-hotels คำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมของโรงแรม✨️

♦️สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้- 30 เมษายน 2566
♦️สมัครได้ที่ eform.tourismthailand.org/public/cf-hotel

สอบถามเพิ่มเติมงานส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท.

โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 2935-2937

25/03/66 เวลา 05:02 น.