#ข่าว

ททท. จัดกิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์กร ครบ 63 ปี นำเสนอประสบการณ์ทรงคุณค่า 63 ปี ททท. พร้อมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เร่งขับเคลื่อนอนาคตการท่องเที่ยวไทยสู่ Digital Tourism

วันที่15 มีนาคม 2566

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนา ททท. ครบ 63 ปี  ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ โดยจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อนำเสนอประสบการณ์ทรงคุณค่า 63 ปี ททท. และกิจกรรมเสริมทักษะความรู้บุคลากร ททท. ตลอดจน “TAT Tech Week” เพื่อเตรียมองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการท่องเที่ยวสมัยใหม่ ภายใต้คอนเซปต์  Future of Tourism : Digital as a game changer ระหว่างวันที่ 13 – 24 มีนาคม 2566  

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์กรครบ 63 ปี ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 ททท. ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล เปลี่ยนสู่ปฐมบทมิติใหม่ของการท่องเที่ยวไทยด้วยการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและยั่งยืน (Sustainable Tourism) และนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมศักยภาพของตลาด พร้อมก้าวสู่ Digital Tourism โดย ททท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นเลิศ ควบคู่กับการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้พร้อมรองรับการทำงานภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ และเดินหน้าเคียงข้างภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์กร ครบ 63 ปี จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 – 24 มีนาคม 2566 โดยในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ททท. จัดกิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อเสริมสิริมงคล เฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาองค์กร ครบ 63 ปี พร้อมเชิญหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมกิจกรรมฯ และในช่วงบ่ายจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ และมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร ทั้งนี้ ททท. ยังได้เชิญชวนหน่วยงานพันธมิตรร่วมบริจาคเงินสบทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวนรวมทั้งสิ้น 236,599 บาท

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการย้อนวันวานภายใต้ชื่อ “ประสบการณ์ทรงคุณค่า 63 ปี ททท.”  เล่าเรื่องราวผลงานขององค์กรบนเส้นทางส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตลอด 63 ปีที่ผ่านมา และเชิญบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิของ ททท. ร่วมพูดคุยเสวนาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในองค์กรในวันที่ 14 มีนาคม 2566 การจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้บุคลากร ททท. เรื่อง “ททท. หัวใจคือความยั่งยืน” นำเสนอแนวคิด SDG -Sustainable Development Global ของสหประชาชาติ ที่นำมามาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวของไทย แปลงโฉมเป็น STG- Sustainable Tourism Goal นำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยไปสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยกองบริหารความยั่งยืน สำนักผู้ว่าการ ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 และกิจกรรม อ.ส.ท. on stage ในวันที่ 20 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่ Digital Tourism ททท. ยังได้กำหนดจัดกิจกรรม “TAT Tech Week” โดยด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2566 ภายใต้คอนเซปต์ Future of Tourism :  Digital as a game changer จากเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล องค์ความรู้และนวัตกรรมและวัฒนธรรมดิจิทัลจากการปฏิวัติข้อมูล (Data Revolution) เพื่อให้บุคลากร ททท. สามารถนำมาเป็นเครื่องมือประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น โดยจัดกิจกรรม Showcase ด้านเทคโนโลยี จากหน่วยงานพันธมิตรได้แก่ Bitkub, MetaversrXR, Tiktok  รวมถึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานพันธมิตรในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและกลุ่ม Travel Tech (Startup) เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา และ Show case พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยวันที่ 20 มีนาคม 2566 พบกับการเสวนาในหัวข้อ Digital as a game changer โดยนายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. พร้อมด้วยผู้แทนจาก Chiangmai Crypto Connext , Thailand Connect, Altotech และการเสวนาในหัวข้อ CHAT GPT : AI chatbot สุดล้ำตอบคำถามได้ครอบจักรวาลจริงหรือไม่?, วันที่ 21  มีนาคม 2566 พบกับการเสวนาเรื่อง Amazing Thailand, Amazing Bitkub Metaverse, วันที่ 22 มีนาคม 2566 พบกับการเสวนาเรื่อง “แฟลตฟอร์มกลางและการนำข้อมูลมาวิเคราะห์” และวันที่ 23 มีนาคม 2566 พบกับการเสวนาเรื่อง “เทคโนโลยี metaverse จะมาเปลี่ยนชีวิตเราอย่างไร?” โดย Metaverse XR รวมทั้งกิจกรรมการเปิดตัวโครงการ Content creator : Season 2

16/03/66 เวลา 03:17 น.