#ข่าว

ททท. จัดงานแถลงข่าว “Amazing Thailand NFTs from NFT to Trip Season 3”

เมื่อวันที่​ 5 กรกฎาคม 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานแถลงข่าว “Amazing Thailand NFTs from NFT to Trip Season 3” เปิดมิติการท่องเที่ยวโลกจริงผสานเทคโนโลยี Blockchain ต่อยอดแนวคิด From NFT to Trip ชวนนักท่องเที่ยวออกเดินทางเก็บสะสมศิลปะ NFT สะท้อนความเป็นไทยผ่านภาพแหล่งท่องเที่ยว 40 แหล่งใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ รวมจำนวนกว่า 50,000 ชิ้นงานที่ไม่ซ้ำกัน โดยมีนางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด ททท. เป็นประธานในพิธี ณ The Never Ending Summer โครงการ The Jam Factory กรุงเทพมหานคร

 

 

ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญคือการเสวนา หัวข้อ “Amazing Thailand NFTs From NFT to Trip” นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม NFT Community Meet Up เชิญเครือข่ายนักท่องเที่ยวผู้ถือครอง สินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 100 คน ร่วมแลกเปลี่ยนความสนใจเกี่ยวกับการสะสม NFT เพื่อการท่องเที่ยว

6/07/66 เวลา 13:22 น.