#ข่าว

“ทีเส็บ”ภาคเหนือ ชูอัตลักษณ์ไมซ์ม่วนใจ๋เมืองเหนือขายตลาดนานาชาติ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) ภาคเหนือ มอบหมายให้นางศุภาดา ชัยวงษ์ ผู้แทนการตลาด เข้าร่วมกิจกรรม TICA Membership Quarterly Luncheon & TICA Marketplace ณ แลนด์มาร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ และร่วมเสวนาในหัวข้อ “Get to know TCEB’s regional offices” โดยทีเส็บนำเสนอภาคเหนือเป็นไมซ์ม่วนใจ๋ บ่งบอกถึงความเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำที่โดดเด่นด้วยศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงาม มีเมืองไมซ์ซิตี้ 2 เมือง ได้แก่ เชียงใหม่ และพิษณุโลก ที่มีความพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับกิจกรรมไมซ์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะเชียงใหม่นั้นมีจุดขายด้านความเป็น City of Bleisure (Business+Leisure) และยังเป็นเมืองศิลปะหัตถกรรมของยูเนสโก ตลอดจนเป็นเมืองเทศกาลโลกอีกด้วย เช่นเดียวกับพิษณุโลกที่มุ่งเน้น พลังแห่งสปิริต พิชิตความสำเร็จ มีจุดขายด้านพลังศรัทธาและความเป็นศูนย์กลางแห่งสุขภาพแบบองค์รวมหรือแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ ไมซ์ซิตี้ทั้งสองเมืองยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเมืองศักยภาพอื่น ๆ ได้แก่ เชียงราย และสุโขทัย ที่มีจุดขายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งในด้านธรรมชาติที่เหมาะสำหรับกิจกรรม team building สถานที่พิเศษทางวัฒนธรรมที่เหมาะสำหรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล เป็นต้น

นอกเหนือจากเมืองไมซ์ซิตี้และเมืองศักยภาพทั้ง 4 เมืองแล้ว ทีเส็บภาคเหนือยังส่งเสริมเมืองเชื่อมโยงต่าง ๆ เช่น ลำพูน ลำปาง น่าน ที่มีความโดดเด่นเหมาะสำหรับกิจกรรมประชุม สัมมนาในสถานที่พิเศษ รวมทั้งกิจกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ภายใต้แนวคิด “ขึ้นเหนือที่เดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม” นอกจากนี้ ยังชูศักยภาพของชุมชนในภาคเหนือ ด้วยการนำสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนหลากหลายภายใต้โครงการไมซ์เพื่อชุมชนไปจัดแสดงในกิจกรรม TICA Marketplace ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากสมาชิก TICA ที่กำลังมองหาสินค้าชุมชนนำไปเป็นของที่ระลึกในการจัดกิจกรรมแก่ลูกค้าและเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษด้วย

17/03/66 เวลา 00:04 น.