#ข่าว

พบกับอนุสาร อ.ส.ท. ในงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51” และ “สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21” ที่โซนหนังสือทั่วไป บูท H41 พร้อมกับโปรโมชั่นดี ๆ มากมาย ในวันที่ 30 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 ฮอลล์  5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

#อสท

#สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

#สัปดาห์หนังสือนานาชาติ

23/03/66 เวลา 01:06 น.