#ข่าว

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมงานแถลงข่าวพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ ห้องแกลลอรี่ 5 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวฯ

 

22/02/67 เวลา 07:59 น.