#ข่าว

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2023

จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมเนรมิตพื้นที่สวนไม้งามริมน้ำกก ให้เป็นสวนแห่งความสุข ส่งมอบความสนุกส่งท้ายปี ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับมวลดอกไม้นานาพันธุ์ในงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย Chiang Rai Flower And Art Festival 2023” ภายใต้แนวคิด “คำอธิษฐานผ่านดอกไม้..ถึง…ดวงดาว”

ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 – 2 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ สวนไม้งามริมน้ำกกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมกระจายพื้นที่การจัดงานไป อีก 4 อำเภอ บอกเล่าเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ผ่านสวนดอกไม้ที่มีความโดดเด่นเฉพาะของท้องถิ่น ประกอบด้วย

อำเภอดอยหลวง ภายใต้แนวคิด “มหกรรมไม้ดอก สี่เผ่าชาวดอยหลวง” ณ หนองหางป่ง บ้านแม่บงใต้ตำบลโชคชัย ระว่างวันที่ 25 – 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และกิจกรรมแสง สี ศิลป์ ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567

อำเภอป่าแดด ภายใต้แนวคิด “วิจิตรศิลป์ดอกไม้งามตา ของดีล้ำค่า ข้าวหอมป่าแดด” ณ ที่ว่าการอำเภอป้าแดดระหว่างวันที่ 26 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และกิจกรรมแสง สี ศิลป์ ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567

อำเภอพญาเม็งราย ภายใต้แนวคิด “ตามรอยศรัทธา ไหว้สาคุ้มพญามังราย” ณ หนองโป่ง ตำบลแม่เป่าและคุ้มพญาเม็งราย ตำบลพญาเม็งราย ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และกิจกรรมแสง สี ศิลป์ ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567

อำเภอแม่จัน ภายใต้แนวคิด “ดอกไม้บาน ที่ลานโป่ง” ณ น้ำพุร้อนป่าตึง ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม พ.ศ. 2566
และกิจกรรมแสง สี ศิลป์ ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมกับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดเชียงราย โดยจะทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงรายได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ในแต่ละอำเภอของจังหวัดเชียงรายเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่พื้นที่จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

ภายในงานมีกิจกรรมมากมายประกอบด้วย สวนดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น ร้อยเรียงเรื่องราวการอธิษฐานเพื่อขอพรผ่านมวลดอกไม้ โดยกระจายพื้นที่ภายในสวนไม้งามกว่า 7 โซน พร้อมรับชมการแสดงแสงเสียงในทุกค่ำคืน เพลิดเพลินไปกับการแสดงจากเยาวชนในกิจกรรม “Chiang Rai Talent” การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ การจำหน่ายชา กาแฟ ของจังหวัดเชียงราย พิเศษกับกิจกรรมภายในช่วงวัฒนธรรม การจัดแสดงเรือนวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา และชาติพันธุ์ การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตามวิถีชีวิตชาวล้านนา กาดมั่วคัวล้านนา การจัดจำหน่ายอาหารชาติพันธุ์ ผามภูมิปัญญาล้านนา สล่าเชียงราย การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับนานาพันธุ์

ทั้งนี้พิธีเปิดงาน ได้กราบทูลเชิญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาเป็นองค์ประธาน พิธีเปิด ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. ณ สวนไม้งามริมน้ำทา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงราย

ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมรับความสุขส่งท้ายปีที่งาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย Chiang Rai Flower and Art Festval 2023* ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และอีก 4 อำเภอ อำเภอดอยหลวง อำเภอป่าแดด อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอแม่จัน

28/12/66 เวลา 07:16 น.