#ข่าว

รมว. กก. ส่งมอบตราสัญลักษณ์เกาะหมาก แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งแรกของโลก

รมว. กก. ส่งมอบตราสัญลักษณ์เกาะหมาก แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งแรกของโลก

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ส่งมอบตราสัญลักษณ์ เกาะหมาก จังหวัดตราด แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก (2022 Green Destinations Top 100 Stories) โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ ททท. คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

 

รมว. กก. ส่งมอบตราสัญลักษณ์เกาะหมาก แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งแรกของโลก

 

เมื่อปี 2564 เกาะหมากได้ขึ้นแท่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่ง ททท. ได้ส่งเสริมการตลาดยกระดับ Low Carbon Destination ในการจัดเตรียมเส้นทางท่องเที่ยวของเกาะหมาก และเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันควบคู่กับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทั้งนี้ การที่เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนจะสามารถช่วยให้เกาะหมากเป็นจุดหมายปลายทางแห่งความยั่งยืนสำหรับนักเดินทางคุณภาพต่อไป

9/03/66 เวลา 13:08 น.