#ข่าว

ชวนร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพลิดเพลินไปกับความวิจิตรของวัดยามค่ำคืน

อารามอร่าม 10 วัด และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567

เวลา 08.00-21.00 นาฬิกา

1.วัดราชบพิธสถิตสถิตมหาสีมาราม

2.วัดไตรมิตรวิทยาราม

3.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

4.วัดประยุรวงศาวาส

5.วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

6.วัดสุทัศน์เทพวราราม

7.วัดอรุณราชวราราม

8.วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

9.วัดราชนัดดาราม

10.วัดระฆังโฆสิตาราม

11.พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการศาสนา โทรศัพท์ 0 2209 3728

28/12/66 เวลา 07:35 น.