#ข่าว

ททท. ขานรับ นโยบายรัฐบาล ปี 2567 ชู 365 วัน มหัศจรรย์ เที่ยวเมืองรอง

พร้อม “เปิดประสบการณ์ใหม่ เที่ยวเมืองรองมิรู้ลืม” กระตุ้นท่องเที่ยว ทุกมิติ เริ่มจากแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

 

 

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ มอบนโยบาย ททท. ทุกสำนักงาน กระตุ้นการท่องเที่ยว ต่อยอดเมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน โดยเน้นชู 365 วัน มหัศจรรย์ เที่ยวเมืองรอง พร้อม เปิดประสบการณ์ใหม่ เที่ยวเมืองรองมิรู้ลืม ภายใต้แคมเปญสื่อสารตลาดในประเทศ “สุขทันที ที่เที่ยวไทย” เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกไปท่องเที่ยว โดยให้ความสำคัญกับ ทำงานบูรณาการเชิง supply กับ ภาครัฐ ทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวฯ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพย์ฯ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน ฯลฯ ทั้งนี้ ยังรวมถึงการ กระตุ้น Demand กับภาคเอกชนทุกส่วน ทั้งสมาคมท่องเที่ยว หอการค้า สายการบิน ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร โรงแรม ร้านอาหาร วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ สร้างความสุขพร้อมดูแลธรรมชาติ นำไปสู่ช่วงเวลาที่แสนพิเศษตลอดทั้งปีในเมืองไทย เน้น “สร้างประสบการณ์ทรงคุณค่า” พร้อมมุ่งนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทยตามแนวคิด Soft Power สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเมืองรองแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ (Meaning Full Travel + Story Telling) จากการสร้างการรับรู้สู่การเดินทางจริงผ่านประสบการณ์ ภาพจำ ความรู้สึก และรสชาติอาหารท้องถิ่นที่คุ้นเคยเชื่อมโยงกับเรื่องราวบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม อัตลักษณ์พื้นที่ในเมืองรอง

 

 

ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2566 เมืองรอง 55 จังหวัด มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยว 73.32ล้านคน-ครั้ง (+34.47 %) ก่อให้เกิดรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยว 169,608.66 ล้านบาท (+38.86%)
คาดว่าในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง จะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในแต่ละจังหวัด เพิ่มขึ้นตามเป้าหมานของรัฐบาลอย่างแน่นอน
#365วันมหัศจรรย์เที่ยวเมืองรอง
#สุขทันทีที่เที่ยวไทย
#AmazingThailand

7/12/66 เวลา 23:18 น.