#ข่าว

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดงานประจําปีต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ กับงาน “DGT 2024 (Digital
Governance Thailand 2024)”

 

โดยแนวคิดในปีนี้คือ “Digital Momentum for the Future” ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน โดยภายในงานจะนําเสนอไอเดียพร้อมโซลูชั่นที่น่าสนใจที่จะเป็น Momentum สําคัญทั้งในมิติของเทคโนโลยี AI, Digital Platform,Digital Health Tech, Digital Workforce รวมไปถึง Digital Lifestyle โดยภายในงานจะมีทั้งในส่วนของ Stage Forum กับ Speaker ทั้งจากในและต่างประเทศ, Exhibition and Tech Market Booth และ Business
Matching and Consulting Zone ซึ่งจะเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นสายบริหารวางยุทธศาสตร์ นักคิดสายเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ คนทํางาน ผู้ให้บริการดิจิทัล (Service Provider) ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจเทคโนโลยีดิจิทัล

 

โดยมีเป้าหมายหลักในการช่วยยกระดับ GDP ด้าน Digital ของประเทศให้เติบโตมากขึ้น และการเพิ่มอันดับความพร้อมของประเทศในภาพรวม (30:30) จึงมุ่งเน้นการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้าง e-Transaction Ecosystem ที่เข้มแข็งและมีความน่าเชื่อมั่นทั้งในด้าน Digital ID, Digital Service, AI & Digital Governance, Digital Foresight, Digital Transformation, Digital Literacy, Smart Office, Adoption, (Law & Standard), etc. จึงได้มีการจัดกิจกรรมประจำปีที่จะเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดและอัปเดตสถานการณ์ดิจิทัล จากผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ประกอบการ ผู้นำนวัตกรรม หน่วยงานกำกับดูแล ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการร่วมแสดงนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ประสบการณ์โลกดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกด้าน นำไปสู่การสร้างความร่วมมือ การขยายเครือข่ายเพื่อการดำเนินงานร่วมกัน จากเหล่า Partners & Stakeholders ของ ETDA และจะเป็นพื้นที่ที่สร้างโอกาส ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทั้งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการทำงาน การต่อยอดทางธุรกิจ สำหรับทุกคนที่สนใจ ที่มุ่งเน้นการ Balance ชีวิตในยุคดิจิทัล

 

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ https://dgt2024.com/

24/05/67 เวลา 09:25 น.