#ข่าว

ททท. นำผู้ประกอบการไทยเดินหน้าเจรจาธุรกิจกระตุ้นตลาดยุโรปเที่ยวไทยในงาน ITB Berlin 2024 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นำเสนอ Soft Power และการท่องเที่ยวยั่งยืน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าร่วมงาน ITB Berlin 2024 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์การจัดนิทรรศการ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวมูลค่าสูงภายใต้การยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยพัฒนา Shape supply สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (High Value and Sustainability) พร้อมนำผู้ประกอบการ 74 ราย ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติสร้างโอกาสทางธุรกิจและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย ผลักดันเป้ารายได้จากนักท่องเที่ยวจากยุโรปถึง 546,233 ล้านบาทช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า งาน Internationale Tourismus Borse หรือ ITB  Berlin เป็นมหกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 57 ณ ศูนย์การจัดนิทรรศการ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในครั้งนี้ ททท. ได้เข้าร่วมงานฯ เป็นครั้งที่ 49 โดยได้ออกแบบคูหาผ่านแบรนด์ Amazing Thailand ภายใต้แนวคิด 3 ประการ ประกอบด้วย ความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว (Sustainability) วัฒนธรรมไทย (Culture)และดิจิทัล (Digital) ด้วยการนำเสนอภูมิปัญญาไทยในการนำเอกลักษณ์การทอผ้าย้อมคราม โดยการใช้โทนสีคราม ผสมผสานกับสีชมพูของดอกบัวแดง ในโทนสีกลีบบัว และสร้างการรับรู้ Soft Power เรื่องอาหาร โดยนำรูปแบบการห่อใบตองของขนมใส่ไส้มาใช้ในการออกแบบคูหาประเทศไทย รวมทั้งการนำเสนอเรื่องราวที่บอกเล่าอย่างไม่รู้จบ (Amazing Thailand : Your Stories Never End) ผ่านการส่งต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่มีความหมายต่อตนเอง สังคม ผู้คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม จากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย (Meaningful Travel) และเกิดเป็นความทรงจำ ความประทับใจที่มีคุณค่าและไม่อาจลืมเลือนได้ (Unforgettable Experience)

สำหรับพิธีเปิดคูหาประเทศไทยนั้น ได้รับเกียรติจากนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นายโชติ ตราชู ประธานกรรมการ ททท. นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. คณะกรรมการและผู้บริหาร ททท. เข้าร่วม โดย ททท. ได้นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย 74 ราย เข้าร่วมงานฯ ประกอบด้วย ที่พัก 61 แห่ง และ บริษัทนำเที่ยว 13 บริษัท เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานีและสมุย ภูเก็ต พังงา กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ชลบุรี เชียงใหม่ ตราด และระยอง ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลหรือมาตรฐานหรือมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ STAR, รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards), CF Hotel เป็นต้น เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่น ของ ททท. ในการสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวของไทย

ในโอกาสนี้ ททท. ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเข้าร่วมงาน เพื่อเยี่ยมชมคูหาประเทศไทยและพระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน พร้อมกันนี้ ได้ทรงสาธิตการระบายสีบน Eco Paper ซึ่งเป็นกระดาษที่ผลิตโดยใช้เส้นใยจากมูลช้างในการทำเยื่อกระดาษ      จึงไม่ต้องตัดต้นไม้ นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการผลิตแบบปลอดสารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถเชื่อมโยงถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นปางช้างทั่วประเทศ รวมทั้งการใช้สีจากธรรมชาติ ซึ่งผลิตจากพืช ดิน และแร่ธาตุจากภูมิภาคต่างๆ ของไทย เช่น ดินแดงขอนแก่นดินเหลืองจากน่าน หินแห่หรือดินลูกรัง แก่นฝาง ใบมะม่วง ดินและหินจากลำน้ำห้วยพ่าน คราม ครั่ง และยางรงทอง ให้สีตามธรรมชาติจริง ไม่มีสารเคมีผสม สามารถใช้ทดแทนสีที่ผลิตแบบอุตสาหกรรมได้

สำหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวภาพรวมยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยแล้วในวันที่ 1 มกราคม – 3 มีนาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 6,730,914 คน โดยนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก คือ จีน มาเลเซีย รัสเซีย เกาหลีใต้ และอินเดีย สร้างรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยว 326,034 ล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวชาวยุโรปยงคงเป็นตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูง ททท. จึงคาดหวังว่าการเข้าร่วมงาน ITB Berlin 2024 ในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยววางแผนและเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้

7/03/67 เวลา 01:31 น.