#ข่าว

Zoo lover Society !!

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชวนสมัคร “บัตรสมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย”

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเที่ยวสวนสัตว์ แนะนำบัตรครอบครัว ราคา 2,000.- บาท เที่ยวได้ 5 คน พร้อมรถยนต์ 1 คัน ไม่จำกัดครั้ง ระยะเวลา 2 ปี 6 สวนสัตว์

 

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยว และอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย สู่สวนสัตว์ชั้นนำในอาเซียน” มีสวนสัตว์ในสังกัด จำนวน 6 แห่ง และ 1 โครงการ คือ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และโครงการ คชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวสวนสัตว์ ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบครอบครัว ด้วยการสมัครบัตรสมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ราคา 2,000 บาท ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏในเอกสารประชาสัมพันธ์บัตรสมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย โดยสามารถเที่ยวสวนสัตว์ 6 แห่ง ระยะเวลา 2 ปี ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ผู้ถือบัตร 1 คน พร้อมผู้ติดตาม 4 คน และรถยนต์ 1 คัน

หมายเหตุ : เจ้าของบัตรต้องมาด้วยทุกครั้ง ผู้ติดตามเปลี่ยนคนได้

 

สนใจสอบถามข้อมูลหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/ZPOTthailand/

เว็บไซต์ https://www.zoothailand.org/

#สวนสัตว์ #เที่ยวสวนสัตว์ #อสท

17/07/66 เวลา 23:17 น.